Jaarrekening 2020

Balans

Corona
Vanaf het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met het corona virus. Om dat gezondheid van burgers te beschermen heeft het Rijk een aantal beperkende maatregelen ingesteld. De beperkingen variëren per periode, afhankelijk van de verwachte ontwikkelingen in het aantal besmettingen en ziekenhuis opnamen.

In december 2020 zijn de beperkende maatregelen weer aangescherpt. In januari zijn deze verder aangescherpt met o.a. een avondklok. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie en het sociale leven. Het Rijk ondersteunt zelfstandige ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten om de financiële schade te compenseren.

Het is nog onzeker tot wanneer deze beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang het duur voor de economie zich weer herstelt. Om deze reden is op balansdatum niet goed aan te geven wat de invloed hiervan zal zijn op de waardering van de balansposten. Voor het financiële effect voor de gemeente voor het jaar 2021 is een risico opgenomen. Daarbij zijn we er vanuit gegaan dat het Rijk haar toezegging nakomt om gemeenten te compenseren voor de extra kosten en gemiste opbrengsten. Dit uitgangspunt wordt bevestigd door het rapport 'financiële compensatie corona' van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22