Jaarrekening 2020

Balans

Overzicht van baten en lasten 2020

Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead

Overzicht van baten en lasten 2020

Programmaoverzicht

Programma
(bedragen x €1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Burger en bestuur

16.105

1.747

-14.358

16.778

2.300

-14.478

-673

553

-120

Ondernemend en duurzaam Velsen

17.218

12.751

-4.467

17.243

14.202

-3.041

-25

1.451

1.426

Organisatie en financiën

43.032

141.646

98.614

46.056

149.093

103.037

-3.023

7.447

4.423

Vitaal en sociaal Velsen

106.883

31.889

-74.994

105.151

33.469

-71.682

1.733

1.580

3.312

Wonen en leven in Velsen

30.983

8.968

-22.015

29.958

9.850

-20.108

1.025

882

1.907

Totaal saldo van baten en lasten

214.222

197.002

-17.221

215.186

208.914

-6.272

-964

11.913

10.949

Toevoeging aan reserves

10.396

0

10.396

18.086

0

18.086

-7.690

0

-7.690

Onttrekking aan reserves

0

27.615

27.615

0

24.358

24.358

0

-3.257

-3.257

Gerealiseerde Resultaat

224.618

224.617

-1

233.272

233.272

0

-8.654

8.655

1

Overige overzichten

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22