Jaarrekening 2020

Balans

Vlottende activa

Vlottende activa zijn aanwendingen van het vermogen die binnen één jaar kunnen vrijkomen.
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen:

  • Voorraden
  • Uitzettingen met een (rente typische) looptijd korter dan één jaar
  • Liquide middelen
  • Overlopende activa
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22