Jaarrekening 2020

Balans

De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22