Jaarrekening 2020

Balans

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen:

  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen
  • Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22