Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

De corona maatregelen zijn ook in 2021 van kracht. Wij verwachten dan ook een aanvullende Rijks compensatie. Van een aantal onderwerpen is dit nu al duidelijk, zowel in aanvang als in omvang. Dit betreft:

  • Opschalingskorting van € 572.000, deze is toegekend in de september circulaire;
  • Ondersteuning lokale cultuur € 383.000
  • Ondersteuning voor extra instroom Participatiewet en schuldenproblematiek:
    • Re-integratie € 491.000
    • Bijzonder bijstand en schuldenbeleid € 146.000
  • TOZO-regeling inclusief de compensatie voor de uitvoeringskosten;
  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingesteld voor diegenen die door de corona maatregelen niet meer in staat zijn noodzakelijke kosten als woonkosten te betalen. Vanaf 15 maart 2021 is een aanvraag in te dienen bij de gemeente Velsen.

We verwachten dat het Rijk oog blijft houden voor een passende compensatie en steun aan de lokale overheden, niet alleen tijdens de corona crisis, maar vooral ook in de periode erna.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22