Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Het Rijk heeft aan het begin van de crisis toegezegd gemeenten te compenseren voor de financiële effecten van corona. In dit hoofdstuk wordt per programma toegelicht welke financiële effecten corona heeft op de begroting van Velsen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe we in Velsen in 2020 zijn omgegaan met de effecten van de beperkende maatregelen van het corona virus. Wat heeft dit betekend voor het beleid, de uitvoering en onze financiën Dit is een dwarsdoorsnede van het jaarverslag en de jaarrekening op hoofdlijnen.

De coronacrisis houd de wereld in 2020 in zijn greep. Er was sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kon voorspellen. Dat bracht in 2020 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en naar het Rijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze ‘gewone’ werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig?

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca , cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22