Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

Hieronder vindt u een overzicht van voorgestelde budgetoverhevelingen. Dit overzicht bevat alleen die overhevelingen die worden geschat te worden gebruikt voor Corona maatregelen in 2021. Het totale overzicht vindt u in het Jaarverslag terug onder het kopje “Budgetoverhevelingen”. Voor € 1,8 mln wordt voorgesteld over te hevelen. Het betreft:

  • niet (volledig) bestede compensaties van het Rijk (bv. December circulaire) of
  • niet bestede begrotingsgelden die door Corona gerelateerde omstandigheden niet of minder in 2020 kunnen worden uitgevoerd (bv ideale buitendienst of TOZO) of,
  • Gebeurtenissen de hoe dan ook in 2021 plaatsvinden (b.v. Verkiezingen)

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22