Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat naast de algemene reserve de volgende onderdelen: post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves.

Gedurende 2020 daalde het ratio van het weerstandsvermogen naar 0,5. Daarom is in 2020 het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve aan te vullen. Door deze aanvulling blijft het ratio van het weerstandsvermogen op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Per balansdatum 31 december 2020 bedraagt het ratio 1,5 en daarmee boven de door de provincie gestelde norm van 1,0.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22