Paragrafen

Lokale heffingen

Inkomsten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

Saldo

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

Belastingen

OZB gebruikers

3.258

3.233

3.162

71

OZB eigenaren

12.805

12.970

13.074

-104

OZB roerend

28

29

28

1

Hondenbelasting

413

439

451

-12

Precariobelasting

2.495

2.433

2.494

-61

Toeristenbelasting

377

830

602

228

Retributies

Bouwvergunningen

754

1.481

1.221

260

Kinderopvang

8

6

3

3

Overige Leges

121

122

75

47

Akten en documenten

789

635

582

43

Burgerlijke stand

150

172

102

70

Naturalisaties

92

56

88

-32

Rioolheffing

5.749

5.620

5.776

-146

Marktgelden

70

95

62

25

Begraafplaatsen

230

231

252

-21

Afvalstoffenheffing (netto)

10.238

10.305

10.258

47

Overige belastingen

Parkeergelden

274

245

294

-49

Naheffing parkeren

36

123

13

110

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2020

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2020 op plaats 207 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2019 plaats 261. Velsen staat in 2020 op plaats 213 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2019 240. In de monitor staan de tarieven van in totaal 377(deel)gemeenten.
Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten gunste gekomen aan de éénpersoonshuishoudens waardoor de positie van Velsen op de ranglijst “woonlasten meerpersoonshuishoudens” minder gedaald is dan zonder de invoering van de differentiatie.
Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten zie je dat bijna alle gemeenten in dit overzicht te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een meerpersoonshuishouden. De stijging is het hoogst bij de gemeente Venlo.

Gemeente

Woonlasten 2020 meer persoonshh

2020 Rangnummer Coelo

Woonlasten 2019 meer persoonshh

2019 Rangnummer Coelo

Velsen*

€ 805

207

€ 803

261

Almelo®

€ 839

260

€ 808

268

Alphen aan de Rijn®

€ 778

160

€ 754

181

Hoorn®

€ 733

90

€ 750

171

Purmerend®

€ 764

131

€ 732

136

Venlo®

€ 802

202

€ 758

193

Beverwijk

€ 732

89

€ 716

110

Heemskerk

€ 770

146

€ 756

185

Haarlem

€ 845

266

€ 829

291

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22