Paragrafen

Investeringen

Recapitulatie

Recapitulatie

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

1.835.000

0

0

0

1.835.000

2 Vitaal en sociaal Velsen

7.260.650

771.561

2.781.993

3.553.553

3.707.097

3 Wonen en leven in Velsen

28.254.300

8.119.828

4.932.835

13.052.663

15.201.637

4 Burger en bestuur

0

0

0

0

0

5 Organisatie en financiën

3.137.222

1.197.151

641.315

1.838.466

1.298.756

Totaal Programma's

40.487.172

10.088.539

8.356.143

18.444.683

22.042.490

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22