Paragrafen

Investeringen

Ondernemend en duurzaam Velsen

Prog

Besch.
gesteld

Omschrijving

Begr.-
jaar

Begr.
wijz.nr.

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

1

Maatregelen MWUA hoogbouw

2019

vrij te geven

375.000

0

0

0

375.000

2)

1

Ondergrondse containers

2020

vrij te geven

1.000.000

0

0

0

1.000.000

1

Investeringen in duurzaamheid

2020

vrij te geven

400.000

0

0

0

400.000

1

2014

Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)

n.i.inv.pl.

2014100010

60.000

0

0

0

60.000

Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

1.835.000

0

0

0

1.835.000

n.i.inv.pl.   Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1)   Afgesloten in 2020
2)   Vervallen

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar
Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)
Momenteel wordt er gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zal voor de zomer in een 1 e versie aan de raad worden aangeboden. Zodra er een definitief go of no-go beslissing is genomen, wat in 2021 zal plaatsvinden, zal de juridische samenwerkingsvorm formeel worden geregeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22