Paragrafen

Investeringen

Organisatie en financiën

Prog

Besch.
gesteld

Omschrijving

Begr.-
jaar

Begr.
wijz.nr.

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

5

2019

Restauratie kroonluchters Stadhuis

2015

2019000029

122.722

10.016

26.551

36.566

86.156

5

2018

Inv 2018 Concernbrede ICT

2018

2018000020

550.500

408.244

142.256

550.500

0

5

2018

Inv 2018 Concernbrede ICT (aanv.kred.)

2018

2018000044

147.000

0

147.000

147.000

0

5

2018

Belichten gemeentehuis

2018

2018000027

60.000

21.022

39.047

60.069

-69

5

2019

Inv 2019 Concernbrede ICT

2019

2019000033

680.500

608.999

59.537

668.536

11.964

5

Gemeentehuis beveiliging

2020

vrij te geven

91.180

0

0

0

91.180

5

2020

Beglazing trappenhuis gemeentehuis

2020

2020000037

47.820

0

0

0

47.820

5

2020

Inv huisvestingsplan 2020 inbouw

2020

2020000016

250.000

0

25.073

25.073

224.927

5

2020

Inv huisvestingsplan 2020 meubilair

2020

2020000024

100.000

0

0

0

100.000

5

Samenspel ondersteunende middelen

2020

vrij te geven

40000

0

0

0

40.000

5

2020

Inv 2020 Concernbrede ICT

2020

2020000012

650.500

0

147.020

147.020

503.480

5

2020

Inv videoconferencing 2020

2020

2020000015

122.000

0

110.294

110.294

11.706

5

2020

Meubilair Stadhuis

2020

2020000012

75.000

0

6.911

6.911

68.089

5

2018

Vervanging zonwering Stadhuis

n.i.inv.pl.

2018000032

80.000

71.978

14.520

86.497

-6.497

5

2018

Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat

n.i.inv.pl.

2018000006

120.000

76.893

-76.893

0

120.000

Totaal 5 Organisatie en financiën

3.137.222

1.197.151

641.315

1.838.466

1.298.756

n.i.inv.pl.

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

1)

Afgesloten in 2020

2)

Vervallen

n.i.inv.pl.   Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1)   Afgesloten in 2020
2)   Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Restauratie kroonluchters Stadhuis
Eén kroonluchter is gereed en de overige kroonluchters worden in lijn met de begroting 2021 en het collegebericht hierover, niet gerestaureerd. Er wordt nog wel onderzocht of er mogelijkheden zijn om de gerestaureerde kroonluchter tentoon te stellen. Hiervoor moet dan een constructie voor gecreëerd worden. Dit onderzoek wordt begin 2021 afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22