Paragrafen

Investeringen

Burger en bestuur

Prog

Besch.
gesteld

Omschrijving

Begr.-
jaar

Begr.
wijz.nr.

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

Totaal 4 Burger en bestuur

n.i.inv.pl.   Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1)   Afgesloten in 2020
2)   Vervallen

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22