Paragrafen

Investeringen

Wonen en leven in Velsen

Prog

Besch.
gesteld

Omschrijving

Begr.-
jaar

Begr.
wijz.nr.

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

3

2014

Fietsmaatregelen

2011

2014000050

210.000

156.692

0

156.692

53.308

3

2016

Fietsoversteken Velserbroek

2015

2016000050

430.000

139.355

254.335

393.690

36.310

3

2018

Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts.

2016

2018000037

1.023.800

1.023.800

0

1.023.800

0

1)

3

2018

Herinrichting Brederoodseweg

2017

2018000036

1.190.000

924.018

253.525

1.177.543

12.457

3

2017

Herinrichting Brederoodseweg (voorber)

2017

2017000017

60.000

55.985

0

55.985

4.015

3

2017

Herinrichting Pontplein (voorber.)

2017

2017000052

200.000

166.692

33.309

200.000

0

3

2018

Herinrichting Kennemerlaan (voorber.)

2017

2018000003

200.000

42.968

0

42.968

157.032

3

2017

Vervangen lindes centrale route

2017

2017000022

150.000

133.078

16.244

149.322

678

1)

3

2018

Aanschaf hoogwerker

2017

2018000038

180.000

41.667

138.304

179.971

29

1)

3

2017

Skaeve Huse

2017

2017000013

92.000

71.016

20.984

92.000

0

1)

3

2018

Vervanging en afkoppelen riolering 2018

2018

2018000003

2.247.000

1.976.789

270.377

2.247.167

-167

1)

3

2018

Skaeve Huse

2018

2018000007

38.000

0

119.058

119.058

-81.058

1)

3

Reconstructie Pontplein

2018

vrij te geven

2.740.000

0

0

0

2.740.000

3

2020

Camperplaats Pontplein

2018

2020000040

60.000

0

0

0

60.000

3

2018

Renovatie plantsoenen 2018

2018

2018000003

240.000

114.809

51.638

166.447

73.553

3

2018

Vervangen laanbomen 2018

2018

2018000003

300.000

40.898

148.209

189.107

110.893

3

2019

Herinr.groen omgeving KPN locatie

2018

2019000009

100.000

6.500

93.500

100.000

0

3

2019

Hekwerk Duinhof

2018/2019

2019000052

140.000

0

8.170

8.170

131.830

3

2019

Personeelsruimte Duinhof

2019

2019000052

50.000

0

32.987

32.987

17.013

3

2019

Vervanging en afkoppelen riolering 2019

2019

2019000017

2.085.000

0

849.509

849.509

1.235.491

3

2019

Reconstructie Kennemerlaan

2019

2019000034

1.800.000

8.855

1.053.599

1.062.454

737.546

3

2019

Herinrichting omgeving KPN locatie

2019

2019000009

1.030.000

851.509

172.085

1.023.594

6.407

3

2019

Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)

2019

2019000007

60.000

41.794

18.206

60.000

0

3

2020

Herinrichting V.d. Vondellaan (uitv)

2019

2020000001

865.000

0

856.658

856.658

8.342

3

Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat

2019

vrij te geven

40.000

0

0

0

40.000

3

2019

Renovatie plantsoenen 2019

2019

2019000024

550.000

95.267

193.910

289.177

260.823

3

2019

Vervangen laanbomen 2019

2019

2019000024

200.000

7.882

107.671

115.553

84.447

3

2019

Renovatie speelplekken 2019

2019

2019000018

219.000

136.268

82.594

218.863

137

1)

3

2019

Herinr.groen omgeving KPN locatie

2019

2019000009

100.000

0

68.853

68.853

31.147

3

2019

Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand

2019

2019000036

275.000

0

0

0

275.000

3

Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)

2020

vrij te geven

1.450.000

0

0

0

1.450.000

2)

3

Schouwburg

2020

vrij te geven

40.000

0

0

0

40.000

3

2020

Vervanging en afkoppelen riolering 2020

2020

2020000039

2.406.000

0

0

0

2.406.000

3

Reconstructie Pontplein

2020

vrij te geven

3.000.000

0

0

0

3.000.000

3

Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat

2020

vrij te geven

460.000

0

0

0

460.000

3

Kruispunt Rijksweg- Afrit Ijmuiden

2020

vrij te geven

500.000

0

0

0

500.000

3

Velserbroek deelplan A

2020

vrij te geven

60.000

0

0

0

60.000

3

2020

Renovatie plantsoenen 2020

2020

2020000030

350.000

0

12.657

12.657

337.343

3

2020

Vervangen laanbomen 2020

2020

2020000030

400.000

0

0

0

400.000

3

2020

Renovatie speelplekken 2020

2020

2020000003

260.000

0

14.520

14.520

245.481

3

2020

Hekwerk Duinhof aanv.

2020

2020000046

55.000

0

0

0

55.000

3

2010

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

n.i.inv.pl.

2010100011

2.050.000

1.828.185

137

1.828.322

221.678

3

2017

Herinrichting Pontplein (voorber.)

n.i.inv.pl.

2017000052

50.000

0

42.479

42.479

7.521

3

2018

Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts.

n.i.inv.pl.

2018000037

238.500

218.901

19.319

238.220

280

1)

3

2011

Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)

n.i.inv.pl.

2011100044

60.000

36.900

0

36.900

23.100

Totaal 3 Wonen en leven in Velsen

28.254.300

8.119.828

4.932.835

13.052.663

15.201.637

n.i.inv.pl.   Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1)   Afgesloten in 2020
2)   Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Fietsmaatregelen
Het rioolproject Wüstelaan is door een tekort aan interne capaciteit doorgeschoven naar medio 2021. Dit geldt dus dan ook voor de aanvullende fietsmaatregelen.

Fietsoversteken Velserbroek
Naar aanleiding van klachten over en ongelukken op fietspaden in Velserbroek heeft een verkeersadviesbureau in 2015 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsstudie. In de studie is geadviseerd over mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers. Op basis van de grotendeels overgenomen adviezen zijn inmiddels diverse fietsoversteken in Velserbroek aangepast. Het betrof tot nu toe veelal eenvoudig te realiseren maatregelen. In 2020 werden de wat complexere maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd. Door tegenvallers in de voorbereiding worden de werkzaamheden nu uitgevoerd en zijn gereed in het 1 e kwartaal van 2021.

Herinrichting Brederoodseweg (incl. voorber.)
De uitvoering van de Brederoodseweg is medio 2019 gestart. De uitvoering loopt goed en wordt naar verwachting afgerond in het 1e kwartaal 2021.

Herinrichting Pontplein (voorber.)
De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.

Herinrichting Kennemerlaan (voorber.en reconstructie)
De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020. De financiële afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden na het afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit de discussie over de blauwe zone.  

Renovatie plantsoenen 2018+2019 en Vervangen laanbomen 2018+2019
Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2021.

Herinr.omgeving KPN locatie (incl. groen)
De werkzaamheden aan de omgeving rond de voormalige KPN locatie zijn afgerond. De financiële afwikkeling zal begin 2021 plaatsvinden.

Hekwerk en personeelsruimte Duinhof
De laatste aanpassingen aan de personeelsruimte worden uitgevoerd in het 1 e kwartaal van 2021. Het hekwerk is inmiddels gegund aan een aannemer en deze wordt vervangen vanaf het 2 e kwartaal van 2021.

Vervanging en afkoppelen riolering 2019

Onderdeel van het krediet van 2019 is o.a. vervanging van het riool in de Koningin Wilhelminakade, Lijndenweg, Molenstraat en Vlugthovenstraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2021.

Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)
De werkzaamheden aan de Van den Vondellaan zijn afgerond. De laatste boekingen worden uitgevoerd en het krediet kan begin 2021 worden afgesloten.

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stil gevallen.

Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand
Als gevolg van corona en andere zaken die spelen bij de stadsschouwburg is dit traject vertraagd. Begin 2021 zal een besluit worden genomen over de aanschaf van de frequentieregelaars en het servicecontract voor de trekkenwand.

Herhuisvesting PVM (Pieter Vermeulen Museum)

Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK!  In november 2020 is besloten om niet verder te gaan met BRAK! en zal voor het PVM alternatieve huisvesting gevonden moeten worden. Het resterende kredietbedrag zal hierin betrokken worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22