Paragrafen

Investeringen

Vitaal en sociaal Velsen

Prog

Besch.
gesteld

Omschrijving

Begr.-
jaar

Begr.
wijz.nr.

Krediet

Cum uitg.
t/m 2019

uitg.
2020

Cum uitg.
t/m 2020

Vrije
ruimte

2

2017

voorber.kst.hersch.onderwijsgeb.Vbroek

2017

2016000034

50.000

27.394

19.773

47.166

2.834

1)

2

2017

Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw

2017

2017000050

400.000

54.262

217.879

272.141

127.859

2

2018

hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Atlant)

2017

2018000035

1.222.552

53.166

1.169.483

1.222.648

-96

1)

2

2018

hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Fedra)

2018

2018000035

640.098

118.460

465.292

583.751

56.347

1)

2

Herschikking Velserbroek

2018

vrij te geven

214.000

0

0

0

214.000

2)

2

2018

Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw

2018

2018000008

810.000

0

0

0

810.000

2

1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal

2018

vrij te geven

50.000

0

0

0

50.000

2

2020

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw

2018

2020000004

400.000

0

1.684

1.684

398.316

2

2019

Uitbreiding De Zefier

2019

2019000010

225.000

111.199

0

111.199

113.801

2

2019

Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats

2019

2019000010

135.000

0

0

0

135.000

2

2019

Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.

2019

2019000010

65.000

16.036

0

16.036

48.964

2

Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier

2020

vrij te geven

625.000

0

0

0

625.000

2

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw

2020

vrij te geven

400.000

0

0

0

400.000

2

2020

Aanp.De Plataan

n.i.inv.pl.

2020100000

91.737

0

11.003

11.003

80.734

2

2020

Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal)

n.i.inv.pl.

2020100000

13.684

0

90

90

13.595

2

2020

Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom)

n.i.inv.pl.

2020100000

82.751

0

13.732

13.732

69.018

2

2020

Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.)

n.i.inv.pl.

2020100000

16.829

0

110

110

16.718

2

2018

Uitbreiding De Zefier

n.i.inv.pl.

2018000035

400.000

0

0

0

400.000

2

2019

DKV, 2 kunstgrasvelden Zeewijk

n.i.inv.pl.

2019100004

295.000

132.086

177.396

309.482

-14.482

1)

2

2019

Verduurzamen zwembad

n.i.inv.pl.

2019100009

1.124.000

258.958

705.552

964.510

159.490

Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen

7.260.650

771.561

2.781.993

3.553.553

3.707.097

n.i.inv.pl.   Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1)   Afgesloten in 2020
2)   Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw
Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4 e kwartaal 2021 plaatsvinden.  

Uitbreiding De Zefier
Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4 e kwartaal 2021 plaatsvinden.  

Aanp.gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Zodra de Schoolwerkplaats een “eigen schoollocatie” heeft, kan het beschikbaar gestelde krediet besteed gaan worden.

Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. Inmiddels stijgt het aantal leerlingen zodat er ook groepen 5 t/m 8 gevormd kunnen worden. De Schoolwerkplaats verwacht eind 2021 naar meer dan 100 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen wordt in de loop van 2021 onderwijs leerpakket en meubilair aangeschaft.

Verduurzamen zwembad
De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Momenteel wordt gekeken wat de beste constructie voor de panelen is en in 2021 zal het afgerond worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22