Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen

Subdoelstelling 5.3.1:

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen

Wat hebben we gedaan?

Gebiedsontwikkeling
In 2020 stond de gebiedsontwikkeling met name in het teken van woningbouw. Zie ook programma Wonen en leven in Velsen.

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties
Het hebben van grond in eigendom is belangrijk voor de ontwikkeling van gebieden. Er is immers weinig ruimte in Nederland. De gemeente denkt daarom goed na over wat er met eigen grond gebeurt en/of ze strategisch grond wil aankopen. Niet alle maatschappelijk gewenste ontwikkelingen worden namelijk door de markt opgepakt. De gemeente kan er voor kiezen om niet-winstgevende ontwikkelingen te realiseren. Als de gemeente eigen grond ontwikkelt, bijvoorbeeld voor woningbouw, houdt de gemeente een grondexploitatie bij. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen.

In 2020 zijn een aantal grondexploitaties afgesloten. Dit zijn de projecten Snippenbos en Stadspark IJmuiden. De overige projecten zijn nog niet afgerond. Er is ook een grondexploitatie geopend, namelijk de Lagersstraat in IJmuiden. De grondexploitaties worden nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

De volgende projecten zijn per 1-1-2021 bouwgrond in exploitatie (BIE):
1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud IJmuiden
4. Van Diepenstraat (Pionieren in IJmuiden)
5. Lagersstraat (Pionieren in IJmuiden)

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22