Organisatie en financiën

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945
Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winstoogmerk draagt de Winkelstichting bij aan de aantrekkelijkheid van wonen en werken in de gemeente Velsen.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22