Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Subdoelstelling 5.1.1:

Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Wat hebben we gedaan?

Bezoekers dragen bij
De toeristenbelasting is in 2020 verhoogd. In overleg met de verblijfssector en de raad is daarbij gekozen voor een differentiatie. Het tarief bedraagt € 2,50 per persoon per overnachting voor hotels en huisjes en € 1,50 per persoon per overnachting voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). Door de coronacrisis leidde de verhoging nog niet tot meer inkomsten. Er loopt een onderzoek hoe we de vermakelijkheidsretributie kunnen invoeren en heffen voor grote evenementen. Vermakelijkheidsretributie is, net als de toeristenbelasting en onroerendezaakbelasting, een belasting die door de gemeente wordt geheven. Deze belasting wordt niet geheven van de persoon die vermaakt wordt, maar van de ondernemer die het vermaak aanbiedt.

Reguliere activiteiten

Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, de planning en control (P&C) en treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de financiën van de gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.
Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de activiteiten van de gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22