Vitaal en sociaal Velsen

Autorisatieniveau 2.3

Autorisatieniveau 2.3

Onderwijs (taakveld 4.1 en 4.2)

Mede als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw van 2 onderwijsgebouwen vertraagd met als gevolg dat er een incidenteel voordeel is ontstaan op de kapitaallasten.
De kosten voor (klein) onderhoud was daarentegen niet voorzien en de huur/gebruik van noodlokalen is iets hoger uitgevallen. Per saldo zijn de lasten € 137.000 voordelig.
De baten vallen € 82.000 lager uit vanwege de afwikkeling van de afrekening gebruikslasten uit 2019.

5.2 Sportaccommodaties
De doorbelaste kosten voor het zwembad zijn € 35.000 lager dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22