Wonen en leven in Velsen

Autorisatieniveau 3.2

Autorisatieniveau 3.2

8.3 Wonen en bouwen
Startersleningen
Het animo voor de starterslening is niet hoog. Het begrote budget van € 30.000 om de kosten uit te dekken is daardoor niet besteed.

Stedelijke Vernieuwing
Doordat de begrote kosten met betrekking tot de stedelijke vernieuwing voor De Noostraat en de Orionweg niet zijn gemaakt. Daardoor is resteert een budget van € 220.000. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve Stedelijke vernieuwing.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22