Burger en bestuur

Mutaties reserves

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Burger en bestuur

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Toevoeging aan reserve(s)

Reserve FLO

345

345

0

Totaal toevoeging aan reserve(s)

345

345

0

Onttrekking aan reserve(s)

Res. Visie op Velsen

376

257

-119

Reserve FLO

563

563

0

Totaal onttrekking aan reserve(s)

940

821

-119

Reserve FLO
De dotatie is conform de begroting gestort. Door landelijke wijzigingen in wet- en regelgeving vielen de kosten flink hoger uit, daarom is maximaal de begrote onttrekking gedaan. Via aanvullende besluitvorming wordt voorgesteld om de overschrijding alsnog te dekken uit deze reserve.

Reserve Visie op Velsen
Voor 2020 waren hier 2 onttrekkingen begroot. Voor de Democratische verrijking / Samenspel stond ruim € 105.000 begroot, hier is daadwerkelijk € 12.700 besteed, waarmee ruim € 92.000 resteert.
Voor de actualisatie van de Visie op Velsen was rekening gehouden met een onttrekking van ruim € 96.000, omdat de kosten lager waren is hier minder onttrokken en blijft er ruim € 26.000 over.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22