Ondernemend en duurzaam Velsen

Mutaties reserves

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Ondernemend en duurzaam Velsen

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Toevoeging aan reserve(s)

Res. Visie op Velsen

100

0

100

Totaal toevoeging aan reserve(s)

100

0

100

Onttrekking aan reserve(s)

Res. Visie op Velsen

4.154

2.952

-1.202

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

10

10

0

Totaal onttrekking aan reserve(s)

4.164

2.962

-1.202

Toevoegingen:
Reserve Visie op Velsen
De begrote toevoeging van € 100.000 was bedoeld als vermindering op de onttrekking, er is dan ook geen toevoeging gerealiseerd.

Onttrekkingen:
Verder waren de volgende onttrekkingen beoogd:
Citymarketing subsidie       € 175.000   conform verstrekt en onttrokken
verdere uitvoering Rauwe loper  € 460.000   besteed is bijna € 117.000
Offshore Wind         € 135.000   besteed is € 60.000
Techport IJmuiden      € 100.000   bijna € 60.000 besteed
Promotie Impulsprojecten   €   20.000   geen bestedingen, geen onttrekking
Interessant IJmuiden      € 265.600   besteed is € 151.000
Innovatiefonds MKB      € 600.000   max.onttrekking was € 89.500 als gevolg van de versterking van het weerstandsvermogen

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22