Bedrijfsvoering

Duurzame organisatie

Circulair inkopen en inkoopcoördinatie
Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. Het aandachtsgebied voor duurzaam en circulair inkopen is ingebed binnen het programma Klimaat en Duurzaamheid.In 2020 is een start gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen van het doelmatigheidsonderzoek over inkoop, contractmanagement, Europees aanbesteden en MVI. In 2021 wordt hier verdere uitwerking aan gegeven o.a. in de vorm van een project Verbeteren contractmanagement en verdere uitwerking van circulair en duurzaam inkopen binnen Velsen. Zie ook programma Organisatie en financiën.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
De gemeente streeft naar het verduurzamen van ruim 50 gebouwen zoals de eigen huisvesting (o.a. gemeentehuis, wijkposten), de stadsschouwburg en de sportaccommodaties. In 2020 zijn een aantal duurzame aanpassingen de volgende werkzaamheden uitgevoerd of voorbereid. Zo is bestaande verlichting vervangen door ledverlichtingen voor een aantal panden de dakbedekking vervangen om het dak beter te isoleren. Deze en andere werkzaamheden zijn toegelicht in het programma Organisatie en financiën.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22