Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Onderzoek digitale dienstverlening
We digitaliseren onze dienstverlening en bedrijfsvoering steeds meer. Ook stimuleren we inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die we bieden. Onze gemeentelijke website is daarbij erg belangrijk. Maar ook de digitale producten die wij als gemeente bieden. Door de digitalisering kunnen inwoners steeds vaker zelf bepalen waar en wanneer ze iets willen regelen. Voor dit laatste moet onze digitale dienstverlening optimaal kunnen functioneren. Hiervoor zijn we in december 2020 met een extern bureau gestart om een inventarisatie te maken hoe deze optimale dienstverlening verbeterd kan worden. De verwachting is dat in de periode maart / april 2021 een roadmap de rapportage met aanbevelingen wordt aangeboden en vanuit de stuurgroep een volgende stap gezet kan worden naar een toekomstbestendige digitale dienstverlening.

Digitale toegankelijkheid
Sinds 23 september 2020 zijn overheidsinstanties wettelijk verplicht te voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Een van de eisen is het publiceren van de toegankelijkheidsverklaringen van alle websites in het toegankelijkheidsregister van Logius. De hoofdwebsite velsen.nl staat met de een-na-hoogste score B in het register zie www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

In 2019 scoorde de website velsen.nl nog 65%. In 2020 scoorde deze website 90,9%. Naar aanleiding van de resultaten van een toegankelijkheidsonderzoek gedaan door de Stichting Accessibility zijn technische maatregelen genomen en vele meest bezochte pagina’s herschreven of verwijderd. 

In 2021 staat Velsen voor de uitdaging van een nieuwe voor iedereen toegankelijke en dienstverlenende website. Daarnaast zullen alle overige gemeentelijke websites van Velsen moeten voldoen aan de wettelijke eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Vanaf 23 juni 2021 moeten ook alle mobiele apps van Velsen moeten voldoen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22