Weerstandsvermogen en risicobeheersing

III. Aanwezige risico's

4. Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen
Het is voor 2021 lastig in te schatten of het aantal omgevingsvergunningen gaat stijgen, gaat stabiliseren of gaat dalen. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2020 een toename geweest. Er zijn diverse ontwikkelingen in het komend jaar met wellicht verschillende effecten voor het aantal aanvragen omgevingsvergunningen. Denk hierbij aan de ontwikkeling op de huizenmarkt (minder verkopen dus meer of juist minder kleinschalige particuliere bouwprojecten) en economische gevolgen coronamaatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22