Jaarrekening 2020

Diverse overzichten

Wet Normering Topinkomens

Topfunctionarissen met dienstverband

bedragen x € 1

2020

Naam

Dhr. K.M. Radstake

Dhr. R.B. Palstra

Functiegegevens

gemeentesecretaris

raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

131.247

97.141

Beloningen betaalbaar op termijn

20.777

17.305

Subtotaal

152.024

114.446

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

152.024

114.446

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

2019

Naam

Dhr. K.M. Radstake

Dhr. R.B. Palstra

Functiegegevens

gemeentesecretaris

raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

126.310

94.008

Beloningen betaalbaar op termijn

19.934

16.212

Subtotaal

146.244

110.220

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

146.244

110.220

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging

146.244

110.220

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22