Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kerncijfers

Discipline

Beleidskader

Objecten

Cijfers 2019

Cijfers 2020

Wegen

Notitie Wegbeheer 2013-2018

Wegen, straten en (voet)paden 

331,7 ha

333,7 ha

Riolering

VGRP

Riolen

321 km

325,3 km

Persleiding

37 km

39,9 km

Bergbezinkbassins

4 st

4 st

(Mini) Gemalen/Drukpompunits

110 st

113 st

Drainage

64,3 km

64,4 km

IBA’s

25 st

25 st

Groen

Groenbeleidsplan

Bomen 

20.658 st

20.651 st

Bosplantsoenen

24,6 ha

26,4 ha

Gazon

134,1

130,6 ha

Hagen

2,4

2,6 ha

Ruw gras

79,7

78,3 ha

Speeltoestellen

503 st

504 st

Water

Baggerplan ‘03

Watergangen, vijvers

9,1 ha

10,3 ha

Openbare verlichting

Beleidsvisie OV ‘09

Lichtmasten

12.833 st

12.882 st

Sportaccommodaties

Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015

Gymzalen

10 st

10 st

Sporthallen

3 st

3 st

Verenigingsgebouwen

3 st

3 st

Zwembad

1 st

1 st

Sportparken/velden

9/34 st

9/34 st

Tenniscomplexen

5 st

5 st

Gebouwen

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022

Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.

125

125

*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum mrt 2021

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22