Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, etc.

Het onderhoud omvat:

  • dagelijks onderhoud of calamiteitenonderhoud;
  • regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen);
  • het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen;
  • het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22