Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/ vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22