Financiering

Risicobeheer

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico’s van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22