Weerstandsvermogen en risicobeheersing

IV. Aanwezige weerstandscapaciteit

IV. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandscapaciteit

Jaarstukken

Jaarstukken

Begroot

Jaarstukken

Begroot

2018

2019

2020

2020

2021

Algemene reserve

6,9

8,5

6,9

2,3

8,5

Algemene reserve grondbedrijf

1,5

0

1,5

1,1

0

* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Reserve

-

-5,1

6,5

-5,1

* budget overhevelingen

-0,2

-3,0

-0,2

* Onttrekking Begrotingsresultaat B2020

-

-

-3,1

-3,1

-3,1

* Onttrekking 1e en 2e Bestuursrapportage

-

-

-1,6

-7,0

-4,1

* Versterken weerstandsvermogen t.g.v Algemene reserve

-

-

-0,6

9,3

9,3

Oormerken A8/A9

-2,1

-2,1

-2,1

-

-

Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg

-

-

-

-

-

Onbenutte belastingcapaciteit

6,4

6,6

6,6

6,9

6,9

Post onvoorzien

0,9

0,4

0,4

0,4

0,4

Stille reserve

4,1

4,1

4,1

4,2

4,2

Beschikbare weerstandscapaciteit

17,7

12,2

12,1

17,5

16,8

Ratio weerstandsvermogen

2,1

1,4

1,4

1,5

1,5

Gedurende 2020 is het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve met € 9,3 mln aan te vullen. Bij deze jaarstukken is ook de Algemene reserve grondbedrijf aangevuld. Daardoor is de weerstandscapaciteit toegenomen en toereikend om het tekort uit de 1e en 2e Bestuursrapportage te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22