Vitaal en sociaal Velsen

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – Veilig thuis
Veilig Thuis maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Veilig Thuis is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor professionals en inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor vragen of advies.

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD
De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de wet publieke gezondheid. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

  • uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (met name de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën);
  • infectieziektebestrijding;
  • medische milieukunde;
  • jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19 jarigen;
  • technische hygiënezorg;
  • ambulancezorg;
  • preventieve activiteiten waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen.

De GGD is steeds vaker onderdeel van zorg- en ondersteuningsnetwerken in de regio zoals bijvoorbeeld bij bemoeizorg en het meldpunt zorg en overlast.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland
Gemeente Velsen werkt voor de uitvoering van RMC en leerplicht samen met gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (tevens contactgemeente RMC- en VSV-functie), Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Deze samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV West-Kennemerland (GR). De gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen voeren lokaal de vaststelling van leerplichtbeleid en de uitvoering van de leerplicht uit.

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
De IJmond-gemeenten werken samen in IJmond Werkt! om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. Sinds de doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt in 2018, is er meer aandacht voor regionale samenwerking en bekendheid richting de werkgevers.

IJmond Werkt! zet onder andere de volgende instrumenten in om de klanten te begeleiden naar de arbeidsmarkt:
- De groepsintake
- Training ‘sterk naar werk’
- Trainingen in het Arbeidsdiagnose- en trainingscentrum
- Bemiddeling via het werkgeversservicepunt
- Werkstages
- Leerwerktrajecten

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22