Burger en bestuur

Financieel overzicht

Rekening

Primitieve begroting

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Saldo t.o.v. gew. Begroting

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

15.369

15.146

16.105

16.778

-673

Baten

1.970

2.360

1.747

2.300

-553

Totaal saldo van baten en lasten

-13.399

-12.786

-14.358

-14.478

120

Toevoeging aan reserves

345

345

345

345

0

Onttrekking aan reserves

377

821

940

821

119

Gerealiseerde Resultaat

-13.367

-12.994

-13.763

-14.002

239

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22