Organisatie en financiën

Overhead overzicht

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

Begroting  2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.4 Overhead

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

Totaal autorisatieniveau 5.2

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

Totaal saldo van baten en lasten

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

0.10 Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde Resultaat

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22