Organisatie en financiën

Financieel overzicht

Rekening

Primitieve begroting

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Saldo t.o.v. gew. Begroting

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

41.691

37.569

43.032

46.056

-3.023

Baten

133.653

134.179

141.646

149.093

-7.447

Totaal saldo van baten en lasten

91.962

96.611

98.614

103.037

-4.423

Toevoeging aan reserves

456

10.711

9.631

10.711

-1.080

Onttrekking aan reserves

3.287

13.240

13.302

13.240

63

Gerealiseerde Resultaat

94.794

96.940

102.285

105.566

-3.281

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22