Ondernemend en duurzaam Velsen

Financieel overzicht

Rekening

Primitieve begroting

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Saldo t.o.v. gew. Begroting

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

14.842

15.107

17.218

17.243

-25

Baten

12.652

12.918

12.751

14.202

-1.451

Totaal saldo van baten en lasten

-2.190

-2.190

-4.467

-3.041

-1.426

Toevoeging aan reserves

0

0

100

0

100

Onttrekking aan reserves

686

2.962

4.164

2.962

1.202

Gerealiseerde Resultaat

-1.503

-1.032

-403

-79

-324

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22