Organisatie en financiën

Samenvatting

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1.

Hoofddoelstelling 5.2

Hoofddoelstelling 5.3

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

-Aanbesteding taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering

-Grondexploitaties

-Duurzaam meerjaren onderhoud plan (DMJOP)

-Huisvesting maatschappelijke instellingen en kadernota huurprijzen

Wat heeft het gekost?

Lasten

€ -135.000

Lasten

€ 33.781.000

Lasten

€ 5.641.000

Baten

€ 120.000.000

Baten

€ 8.102.000

Baten

€ 3.247.000

Wat zijn de risico's?

Algemene uitkering

€ 1.400.000,0

Privacywetgeving

n.k.

Grondexploitaties

€ 1.000.000,0

Stijgende marktrente

€ 200.000

Vennootschapsbelasting

n.k.

Garantie/borgstellingen

€ 0,5 mln

nk= Niet kwantificeerbaar

nk= Niet kwantificeerbaar

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22