Burger en bestuur

Samenvatting

Een goed functionerend bestuur, gericht op dienstverlening, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1.

Hoofddoelstelling 4.2

Hoofddoelstelling 4.3

Een goed functionerend bestuur.

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

-Raadsakkoord en collegeprogramma

-Aangifte pasgeborenen

-Aanpak ondermijnende criminaliteit

-Luisteren naar en in gesprek gaan met inwoners

-Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

-Bommenkaart: duurder dan gedacht

-Volgende fase IJmondsamenwerking

-Thuisbezorgen reisdocumenten

-Bezoekersregistratie

Wat heeft het gekost?

Lasten

€ 3.440.000

Lasten

€ 4.017.000

Lasten

€ 7.912.000

Baten

€ -

Baten

€ 1.850.000

Baten

€ 121.000

Wat zijn de risico's?

Wet dwangsom

n.k.

Omgevingsvergunningen

n.k

nk= Niet kwantificeerbaar

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22