Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2020. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

  • het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie);
  • het beperken van risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
  • het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
  • het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22