Weerstandsvermogen en risicobeheersing

I. Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s op de balans (categorie A), risico’s buiten de balans om (categorie B) en niet te kwantificeren risico's (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en risico's buiten de balans om gekeken naar de reële gekwantificeerde risico’s. Voor risico’s buiten de balans om (zoals borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.

Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen. Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22