Wonen en leven in Velsen

Indicatoren

Indicator

Wet /
LBHM

Laatste
meting

Realisatie
2019

Streefwaarde
2020

Realisatie
2020

Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)

Wettelijk

2020

9,2

4,3

6,8

% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat

Veiligheidsmonitor

2019

8

nnb

% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen

Veiligheidsmonitor

2019

20

nnb

% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden

Veiligheidsmonitor

2019

22

nnb

% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)

Burgeronderzoek

2017

11

nnb

% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden

Burgeronderzoek

2017

68

nnb

% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn

Burgeronderzoek

2017

78

nnb

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Nieuwbouwwoningen (aantal per 1.000 woningen)
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl )

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22