Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht

Rekening

Primitieve begroting

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Saldo t.o.v. gew. Begroting

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

28.857

27.584

30.983

29.958

1.025

Baten

9.413

6.729

8.968

9.850

-882

Totaal saldo van baten en lasten

-19.444

-20.855

-22.015

-20.108

-1.907

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

795

4.047

4.706

4.047

659

Gerealiseerde Resultaat

-18.649

-19.734

-17.309

-16.062

-1.247

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22