Wonen en leven in Velsen

Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1.

Hoofddoelstelling 3.2

Hoofddoelstelling 3.3

Hoofddoelstelling 3.4

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

-Toezicht en handhaving op het strand

-Skaeve Huse geven inwoners tweede kans

-Omgevingswet komt er aan

-Ontwikkeling Lokale Cultuurvisie

-Onderzoek naar hondenlosloopplaatsen

-Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden

-Uitvoering geven aan de Structuurvisie

-Ontwikkeling Cultuurvisie IJmond

-Aanpassen aan het veranderende klimaat - klimaatadaptatie

-Impuls voor ruimtelijke plannen

-Werken aan een aantrekkelijk landschap

-Cultuureducatie op scholen

-Groenstructuurplan - Een groene toekomstbestendige omgeving

-Uitbreiden project Langer zelfstandig wonen

-Verder verfraaien Entree IJmuiden

-Bij-vriendelijk Velsen

-Energietransitie

-Evenementenlocatiebeleid

-Nieuw beleidsplan voor spelen en bewegen

-Bouw je droomhuis

-Realiseren van ontwikkellocaties

-Mobiliteitsagenda

-Stadspark nadert zijn afronding

-Nieuwe inrichting Kennemerlaan

-Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden stations Kennemerspoorlijn

-Impulsproject Havenkwartier en ontwikkelingen in Oud IJmuiden

-Van den Vondellaan

Wat heeft het gekost?

Lasten

€ 19.777.000

Lasten

€ 422.000

Lasten

€ 3.891.000

Lasten

€ 4.767.000

Baten

€ 7.689.000

Baten

€ 33.000

Baten

€ 1.682.000

Baten

€ 8.000

Wat zijn de risico's?

Dienstbetoon pontveren

n.k.

Gladheidsbestrijding

€ 100.000

Projectrisico

n.k.

Garanties en borgstellingen

€ 1.200.000

nk= Niet kwantificeerbaar

Wonen en leven in Velsen

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1.

Hoofddoelstelling 3.2

Hoofddoelstelling 3.3

Hoofddoelstelling 3.4

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Wat hebben we gedaan?

-Toezicht en handhaving op het strand

-Skaeve Huse geven inwoners tweede kans

-Omgevingswet komt er aan

-Ontwikkeling Lokale Cultuurvisie

-Onderzoek naar hondenlosloopplaatsen

-Verder bouwen aan de vernieuwing van Ijmuiden

-Uitvoering geven aan de Structuurvisie

-Ontwikkeling Cultuurvisie Ijmond

-Aanpassen aan het veranderende klimaat - klimaatadaptatie

-Impuls voor ruimtelijke plannen

-Werken aan een aantrekkelijk landschap

-Cultuureducatie op scholen

-Groenstructuurplan - Een groene toekomstbestendige omgeving

-Uitbreiden project Langer zelfstandig wonen

-Verder verfraaien Entree IJmuiden

-Bij-vriendelijk Velsen

-Energietransitie

-Evenementenlocatiebeleid

-Nieuw beleidsplan voor spelen en bewegen

-Bouw je droomhuis

-Realiseren van ontwikkellocaties

-Mobiliteitsagenda

-Stadspark nadert zijn afronding

-Nieuwe inrichting Kennemerlaan

-Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden stations Kennemerspoorlijn

-Impulsproject Havenkwartier en ontwikkelingen in Oud Ijmuiden

-Van den Vondellaan

Wat heeft het gekost?

Lasten

€ 19.777.000

Lasten

€ 422.000

Lasten

€ 3.891.000

Lasten

€ 4.767.000

Baten

€ 7.689.000

Baten

€ 33.000

Baten

€ 1.682.000

Baten

€ 8.000

Wat zijn de risico's?

Dienstbetoon pontveren

n.k.

Gladheidsbestrijding

€100.000

Projectrisico

n.k.

Garanties en borgsttellingen

€ 1.200.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22