Paragrafen

Subsidies

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen * € 1.000)

Jaarrekening 2019

Gewijzigde begroting 2020

Jaarrekening 2020

Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)

1.509

1.526

1.486

Buurtbemiddeling

32

33

33

Stimulering Vrijwilligerswerk

90

103

85

Stimulering Mantelzorg

376

369

391

Buurtsportcoaches

0

4

0

Maatschappelijke ondersteuning algemeen

0

7

0

Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)

657

624

672

Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)

21

22

22

OGGZ/Collectieve preventie

37

137

26

Ondersteuning minderheden

0

0

0

Participatie statushouders

3

0

3

Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd

275

374

354

Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)

285

287

284

Jeugd en jongerenwerk overig

16

25

15

Schoolmaatschappelijk werk

314

306

321

Jeugd Interventie Team

0

1

0

Innovatiebudget Pilots & projecten

164

350

49

Streetcornerwork

170

173

174

Combinatiefuncties

521

534

500

Preventieve gezondheidszorg

0

44

52

Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform

1.261

1.246

1.245

Sociale Wijkteams

775

713

710

Informele zorg

0

0

0

Clientondersteuning met beperking

286

285

271

Inloopvoorzieningen GGZ

119

124

122

CJG Toegang jeugdhulp

1.505

1.470

1.519

Peuterspeelzaalplaatsen

153

195

183

Maatschappelijke stages

0

0

0

Mondiale bewustwording

0

11

0

WEB

0

0

0

Passend onderwijs

0

0

0

Sportverenigingen

53

66

44

subtotaal autorisatieniveau 2.1

8.622

9.029

8.561

Minimabeleid

101

308

208

WWB werk

0

0

135

Maatschappelijke begeleiding algemeen

0

79

0

Schuldhulpverlening

0

0

10

Kosten maatschappelijke opvang

2

73

22

Veilig thuis

691

755

738

subtotaal autorisatieniveau 2.2

794

1.215

1.113

Maatschappelijke stages

0

0

Subtotaal autorisatieniveau 2.3

0

0

0

Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen

9.416

10.244

9.674

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22